Maria Broström

När jag började filma bröllop 2016 gjorde jag det för att jag inte ville släppa mitt eget bröllop. Jag har fortsatt för att det är det bästa jag vet. Hade jag inte haft räkningar att betala hade jag gjort det jag gör helt gratis. Skratt, tårar, dans. Det är mitt varför.

Comments are closed.